Instal·lacions elèctriques

· Domèstica
· Sector terciari
· Industrial
· Telecomunicacions

Manteniments industrials

Climatització

· Emissors tèrmics
· Aparells d’aire condicionat / bomba de calor

Il·luminació:

· Comerç i industrial
· Interior i exterior
· Enllumenats públics

Quadres de comandament i control

Automatització per a processos industrials

Instal·lacions domòtiques per a habitatges intel·ligents

Instal·lació d’energia solar fotovoltaica